บริษัท อมรพิทยาคม จำกัด

บริษัท อมรพิทยาคม จำกัด
AMORN PHITTHAYAKHOM CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายวิวัฒน์ชัย อมรกุล, นางเรณุวรรณ อมรกุล
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 11 พฤศจิกายน 2545
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ให้บริการรับฝากชำระค่าไปรษณียากร ค้าไฟฟ้า น้ำประปา โทรศัพท์ บริการให้เช่าตู้เอกสาร และพัสดุภัณฑ์ รับ บรรจุหีบห่อ ขายปลีกสินค้ากระดาษ เครื่องเขียพิมพ์ อุปกรณ์การพิมพ์ จำหน่าย แสตมป์ และดวงมป์ และดวงไปรษณีย์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 198 อาคาร ยูเซ็นเตอร์ ซ.จุฬาลงกรณ์ 4 ถ.จุฬาลงกรณ์ 42 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 0-2216-8910
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท อมรพิทยาคม จำกัด