บริษัท ออนลิงซ์ โซลูชั่น จำกัด

บริษัท ออนลิงซ์ โซลูชั่น จำกัด
ONLYNX SOLUTIONS CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางนัชชา ต่อเทียนชัย
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 20 มีนาคม 2543
ทุนจดทะเบียน : 2000000
ประเภทธุรกิจ : ให้บริการออกแบบจำหน่ายกราฟฟิค จำหน่ายคอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 473/1 ถ.สีลม แขวง บางรัก เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : 0-2924-6576
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ออนลิงซ์ โซลูชั่น จำกัด