บริษัท ออน ดีมานด์ จำกัด

บริษัท ออน ดีมานด์ จำกัด
ON DEMAND COMPANY LIMITED
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสาวศรีสุนันท์ ประวัติเมือง, นายสุรชัย พงศ์ปัญญาวุฒิ
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 24 มกราคม 2544
ทุนจดทะเบียน : 2000000
ประเภทธุรกิจ : ขายเครื่องจักรและคอมพิวเตอร์รับพิมพ์งานและงานพิมพ์ต่าง ๆให้คำปรึกษาด้านคอมพิวเตอร์และอื่น ๆ
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 62 อาคาร เดอะมิลเลนเนีย ชั้น 16 ห้อง 1601 ถ.หลังสวน แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 0-2651-8255
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ออน ดีมานด์ จำกัด