บริษัท ออพติคัล ดิสค์ เทคโนโลยี จำกัด

บริษัท ออพติคัล ดิสค์ เทคโนโลยี จำกัด
OPTICAL DISC TECHNOLOGY CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท :
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 27 สิงหาคม 2541
ทุนจดทะเบียน : 25000000
ประเภทธุรกิจ : ผลิต ขาย จำหน่ายซึ่งสิ่งบันทึกเสียง โสตทัศนวัสดุ โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 95 หมู่ 6 ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
โทรศัพท์ : 0-3739-1662
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ออพติคัล ดิสค์ เทคโนโลยี จำกัด