บริษัท ออพติมั่ม เทรดดิ้ง จำกัด

บริษัท ออพติมั่ม เทรดดิ้ง จำกัด
OPTIMUM TRADING CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายกฤต ศิริกุล
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 15 กันยายน 2543
ทุนจดทะเบียน : 2000000
ประเภทธุรกิจ : ขายกระดาษ,เครื่องเขียน,อุปกรณ์การเรียนการสอน เครื่องพิมพ์,อุปกรณ์การพิมพ์ขายตู้เก็บเอกสาร,เครื่องใช้สำนักงาน,เครื่องมือสื่อสาร คอมพิวเตอร์รวมทั้งอุปกรณ์และอะไหล่ของสินค้า
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 54/987 หมู่ 5 ถ.พัฒนาการ แขวง ประเวศ เขต ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : 0-2727-6099
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ออพติมั่ม เทรดดิ้ง จำกัด