บริษัท ออมนิ บ๊อกซ์ เซอร์วิส จำกัด

บริษัท ออมนิ บ๊อกซ์ เซอร์วิส จำกัด
OMNI BOX SERVICE
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางขวัญใจ เพียรเลิศภิรมย์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 11 เมษายน 2540
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ขายเครื่องเขียนและให้บริการ
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 990 อาคาร อับดุลราฮิม ชั้น 1 ถ.พระราม 4 แขวง สีลม เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ออมนิ บ๊อกซ์ เซอร์วิส จำกัด