บริษัท ออร์ก้า มัลติเทรด แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

บริษัท ออร์ก้า มัลติเทรด แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
ORCA MULTITRADE & SERVICES CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายซิม ชี ฮวา, นายเอกภพ รักตพงศ์ไพศาล, นางสาววิไลลักษณ์ รักตพงศ์ไพศาล
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 18 กันยายน 2543
ทุนจดทะเบียน : 6000000
ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการจำหน่ายอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ตกแต่งรถจักรยานยนต์ ตัวแทนจำหน่ายคอมพิวเตอร์และเครื่องอิเล็คทรอนิคส์ต่าง ๆ
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 2394 ซ.พัฒนาการ 58 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : 0-2722-7722
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ออร์ก้า มัลติเทรด แอนด์ เซอร์วิส จำกัด