บริษัท ออเซลลัส เอเชีย แปซิฟิค จำกัด

บริษัท ออเซลลัส เอเชีย แปซิฟิค จำกัด
OSELLUS ASIA PACIFIC CO., LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายอดิตยา ชันดรา ยา, นายโอมิด โฮดาอี, นายเพมัน โฮดาอี, นายสุนิล กุมาร์ ดีร์,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 26 สิงหาคม 2545
ทุนจดทะเบียน : 8000000
ประเภทธุรกิจ : กิจการซอฟท์แวร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 99/25 หมู่ 4 อาคาร ซอฟท์แวร์ปาร์ค ชั้น 10 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 0-2964-9810
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ออเซลลัส เอเชีย แปซิฟิค จำกัด