บริษัท ออโตเมติก ล็อคเกอร์ ไทยแลนด์ จำกัด

บริษัท ออโตเมติก ล็อคเกอร์ ไทยแลนด์ จำกัด
AUTOMATIC LOCKER (THAILAND) CO., LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายวิชัย แซ่อั้ง
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 26 พฤศจิกายน 2540
ทุนจดทะเบียน : 4000000
ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการนำเข้าตู้ล็อคเกอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 427/78 อาคาร ไดมอนด์ ทาวเวอร์ ชั้น 5 ถ.สีลม แขวง สีลม เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : 0-2683-7333
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ออโตเมติก ล็อคเกอร์ ไทยแลนด์ จำกัด