บริษัท ออโต้อินโฟ จำกัด

บริษัท ออโต้อินโฟ จำกัด
THE AUTO-INFO CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายชาญณรงค์ วินยางกูร, นายวิสิทธิ์ พชรธนสาร, นายศรชัย เตชะเศรษฐชัย
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 29 มกราคม 2540
ทุนจดทะเบียน : 20000000
ประเภทธุรกิจ : บริการรับจัดทำโปรแกรมวางระบบคอมพิวเตอร์ ซื้อขายเครื่องคอมพิวเตอร์ ซื้อขายเครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 1359 ซ.ลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) ถ.ลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 0-2934-5410-6
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ออโต้อินโฟ จำกัด