บริษัท ออโต้เมท ดาต้า ซิสเต็ม จำกัด

บริษัท ออโต้เมท ดาต้า ซิสเต็ม จำกัด
AUTOMATED DATA SYSTEM CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายชัยยง วรพัฒนพงศ์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 11 ตุลาคม 2534
ทุนจดทะเบียน : 1500000
ประเภทธุรกิจ : ขายส่ง-ปลีกเครื่องคอมพิวเตอร์ บริการซ่อมพิวเตอร์ เขียนโปรแกรม และวางระบบบัญชี
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 204/9 ซ.เฉลิมสุข ถ.รัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-2930-7771-3
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ออโต้เมท ดาต้า ซิสเต็ม จำกัด