บริษัท อะคู คอมพิวเตอร์ จำกัด

บริษัท อะคู คอมพิวเตอร์ จำกัด
ACU COMPUTER CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายอนุชา ทัฬหกิจ
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 18 ตุลาคม 2544
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ซ่อม ติดตั้ง วางระบบคอมพิวเตอร์ เครื่องมือสื่อสาร เครื่องใช้สำนักงานและเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์,อะไหล่
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 117/12 ซ.สุขุมวิท 4 ถ.สุขุมวิท แขวง คลองเตย เขต คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 0-2256-0394
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท อะคู คอมพิวเตอร์ จำกัด