บริษัท อังคนาคาร์เร็นท์ แอนด์ ไอทีเซอร์วิส จำกัด

บริษัท อังคนาคาร์เร็นท์ แอนด์ ไอทีเซอร์วิส จำกัด
ANGKANA CAR RENT AND IT SERVICE COMPANY LIMITED
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางอัคนา สายน้ำเย็น
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 31 มกราคม 2546
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ให้เช่ารถขายปลีกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้บริการติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 13/13 หมู่ 9 ถ.สุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทรศัพท์ : 0-3849-4870
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท อังคนาคาร์เร็นท์ แอนด์ ไอทีเซอร์วิส จำกัด