บริษัท อันดามัน ปริ้นท์ ฟอร์ม จำกัด

บริษัท อันดามัน ปริ้นท์ ฟอร์ม จำกัด
ANDAMAN PRINT FORM CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายพิพัฒน์ ยงเมธาวุฒิ, นางสาวอรุณี ยงเมธาวุฒิ, นางเนตรนภิสร์ ศรีวิชัย
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 16 พฤษภาคม 2540
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายกระดาษถ่ายเอกสารสิ่งตีพิมพ์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 57/19 หมู่ 2 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 0-3878-4215
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท อันดามัน ปริ้นท์ ฟอร์ม จำกัด