บริษัท อัพบา เซลส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด

บริษัท อัพบา เซลส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด
UPBA SALES & SERVICES CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายอาทร ชนะสิทธิ์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 22 พฤศจิกายน 2538
ทุนจดทะเบียน : 1200000
ประเภทธุรกิจ : ค้าเครื่องมือสื่อสาร และโทรคมนาคม เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องใช้อิเล็คทรอนิคส์ ทุกประเภท รวมทั้งอุปกรณ์ และอะไหล่ รับจ้างติดตั้งระบบโทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ เครื่องมือสื่อสาร และโทรคมนาคม รวมทั้งจ้างทำการซ่อม และปรับปรุง
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 392 หมู่ 4 ถ.ร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท อัพบา เซลส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด