บริษัท อัฟวาแลนท์ จำกัด

บริษัท อัฟวาแลนท์ จำกัด
AVALANT CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสติมา สุจริตวนิชวงศ์, นายอัครพล บุญวรเศรษฐ์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 12 กันยายน 2545
ทุนจดทะเบียน : 10000000
ประเภทธุรกิจ : ขายปลีก ขายส่ง เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ จัดฝึกอบรมเกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง บริการให้คำปรึกษา แนะนำ ติดตั้ง ซ่อมแซมโปรแกรม รวมทั้งการวิเคราะห์ข้อมูล
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 968 อาคาร อื้อจือเหลียง ชั้น 17 ถ.พระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : 0-2267-0088
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท อัฟวาแลนท์ จำกัด