บริษัท อัลทิแมกซ์ จำกัด

บริษัท อัลทิแมกซ์ จำกัด
ULTIMAX COMPANY LIMITED
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายเขมชนินธ์ ศรีเฟื่องฟุ้ง, นางเสาวนีย์ ระวีเผ่าพงษ์, นายอภิรัฐ เทพสุทธิ์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 9 ธันวาคม 2534
ทุนจดทะเบียน : 40000000
ประเภทธุรกิจ : ขายและบริการเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 99/28 หมู่ 4 อาคาร เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท อัลทิแมกซ์ จำกัด