บริษัท อัลฟา คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด

บริษัท อัลฟา คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
ALPHA COMPUTER SYSTEMS CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายจักรี เอื้อจิตกุล
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 4 มีนาคม 2545
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : รับจ้างเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขายปลีก-ขายส่งเครื่องคอมพวเตอร์และอุปกรณ์ดอกเบี้ยรับ
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 90/3 หมู่ 8 ถ.พหลโยธิน แขวง จรเข้บัว เขต ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ : 0-2942-3640
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท อัลฟา คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด