บริษัท อัสพารา จำกัด

บริษัท อัสพารา จำกัด
ASPARA LIMITED
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายวิลเลี่ยม เฮนรี่ นิวตั้น, นายเจอรัล ไมเคิล อัลเลน, นายไซม่อน กิ๊บสัน
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 21 พฤศจิกายน 2545
ทุนจดทะเบียน : 4000000
ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจบริการพัฒนาโปรแกรมซอฟต์แวร์ ค้าขายโปรแกรมซอฟต์แวร์ ฝึกอบรมการใช้รวมทั้งการบริการดูแลและแก้ปัญหาให้แก่ บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคลและส่วนราชการ
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 152 อาคาร ชาร์เตอร์ สแควร์ ชั้น 18 ถ.สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : 0-2637-8535
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท อัสพารา จำกัด