บริษัท อาชคีลอน จำกัด

บริษัท อาชคีลอน จำกัด
ASHKELON COMPANY LIMITED
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายสมโภชน์ รักษ์เผ่า, นางสาวนิสา จิรธนานันท์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 8 พฤศจิกายน 2537
ทุนจดทะเบียน : 3000000
ประเภทธุรกิจ : ขายปลีก/ขายส่งเครื่องจักร,เครื่องยนต์,เครื่องคอมพิบริการซ่อมบำรุงและบริการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับเบริการงานโฆษณาทุกชนิด
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 298 ถ.สิรินธร แขวง บางพลัด เขต บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท อาชคีลอน จำกัด