บริษัท อาร์ดีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด

บริษัท อาร์ดีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด
RDM (THAILAND) CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสาวศศิธร สันติเวส, นางสาวนุชจรี สันติเวส
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 10 กรกฎาคม 2546
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายส่ง และให้บริการ (ติดตั้ง) ทางด้านอิเล็คทรอนิคส์ การสื่อสาร คอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 515/1 หมู่ 6 ถ.เพชรเกษม แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
โทรศัพท์ : 0-2421-5766
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท อาร์ดีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด