บริษัท อาร์ตไลน์ จำกัด

บริษัท อาร์ตไลน์ จำกัด
ART-LINE CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายแสวง นเรนทร์สุทธิ์, นางสาวจันทรา วงศ์เบี้ยสัจจ์, นายพิศาล แพร่ภัทร
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 19 กุมภาพันธ์ 2533
ทุนจดทะเบียน : 1900000
ประเภทธุรกิจ : ซื้อมาขายไปเกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องเขียนทุกชนิด ของอุปโภคบริโภค
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 344 ซ.อ่อนนุช 17 ถ.อ่อนนุช แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท อาร์ตไลน์ จำกัด