บริษัท อาร์ทีกรุ๊ป 1994 โอเอเซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท อาร์ทีกรุ๊ป 1994 โอเอเซ็นเตอร์ จำกัด
RT GROUP (1994) OA CENTER CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางคัทรียา จันทร์ประทีปฉาย
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 21 เมษายน 2537
ทุนจดทะเบียน : 2000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายและซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ดีดและเครื่องคอมพิวเต
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 12 ถ.จอมพล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท อาร์ทีกรุ๊ป 1994 โอเอเซ็นเตอร์ จำกัด