บริษัท อาร์วีที แมชชีน โปรดักส์ จำกัด

บริษัท อาร์วีที แมชชีน โปรดักส์ จำกัด
RVT MACHINE PRODUCTS CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายอุทัย เอื้อวิริยานุกูล, นางบัวแก้ว ปินตาแสน
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 11 มิถุนายน 2545
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายให้เช่า รับซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 2/4-5 ถ.หลังเมือง แขวง ในเมือง เขต เมือง กำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ : 0-4332-0908
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท อาร์วีที แมชชีน โปรดักส์ จำกัด