บริษัท อาร์.วี.เค. ซัพพลาย จำกัด

บริษัท อาร์.วี.เค. ซัพพลาย จำกัด
R.V.K. SUPPLY CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสิริพร วัฒนปฤดา, นายอาณัต ลาภไม่น้อย, นายอนุชา วัฒนปฤดา
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 27 ตุลาคม 2538
ทุนจดทะเบียน : 1250000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่าย ให้เช่าเครื่องใช้สำนักงาน อุปกรณ์ให้บริการซ่อมแซมดูแลรักษาเครื่องใช้สำนักงาน
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 22 ซ.รัชดาภิเษก ถ.รัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) เขต ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
โทรศัพท์ : 0-2878-8147
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท อาร์.วี.เค. ซัพพลาย จำกัด