บริษัท อาร์ สเปคตรัม เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

บริษัท อาร์ สเปคตรัม เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
R SPECTRUM ENTERPRISE CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางพรรณี รุ่งวรรณรักษ์, นายสมชัย รุ่งวรรณรักษ์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 29 พฤศจิกายน 2536
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ขายปลีกเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องรับ-ส่งเอกสารอะไหล่
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 120/123 ซ.บ้านช่างหล่อ ถ.พรานนก แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท อาร์ สเปคตรัม เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด