บริษัท อาร์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

บริษัท อาร์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
RJ INTERNATIONAL CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสุกัญญา กิจทวีสินพูน, นางพิจิตรา ออง, นายบัณฑิต จิรานภาพันธุ์, นางสาววรินทร กิจทวีสินพูน, นายมิวมิง ออง
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 28 มกราคม 2542
ทุนจดทะเบียน : 2000000
ประเภทธุรกิจ : ค้าปลีก ติดตั้งฉนวนกันความร้อนและผลิตภัณฑ์ตกแต่งอาค้าปลีก ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 1032/253 ซ.ร่วมศิริมิตร ถ.พหลโยธิน แขวง ลาดยาว เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-2617-6266
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท อาร์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด