บริษัท อาร์ เอส เอส ชายน์ จำกัด

บริษัท อาร์ เอส เอส ชายน์ จำกัด
RSS SHINE CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายสรรเพชญ แก้วศิริโกมล
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 29 ตุลาคม 2545
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ค้าขายและให้บริการติดตั้ง ซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 10/66 หมู่ 7 ถ.วงแหวนรอบนอก แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
โทรศัพท์ : 0-2803-5011
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท อาร์ เอส เอส ชายน์ จำกัด