บริษัท อาร์ เอ็ม เอส สตูดิโอ แอนด์ มัลติมีเดีย จำกัด

บริษัท อาร์ เอ็ม เอส สตูดิโอ แอนด์ มัลติมีเดีย จำกัด
RMS STUDIO AND MULTIMEDIA CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายจำรักษ์ เอื้ออารีนุสรณ์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 25 มกราคม 2539
ทุนจดทะเบียน : 3000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายคอมพิวเตอร์ อิเล็คทรอนิคส์ โทรคมนาคม ธุรกิจลิขสิทธิ์เพลง
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 276/29 ถ.อิสรภาพ แขวง วัดอรุณ เขต บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท อาร์ เอ็ม เอส สตูดิโอ แอนด์ มัลติมีเดีย จำกัด