บริษัท อาร์.ไอ.ซี. จำกัด

บริษัท อาร์.ไอ.ซี. จำกัด
R.I.C.COMPANY LIMITED
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายปรีชา ภักดิ์แจ่มใส, นางสุพร ภักดิ์แจ่มใส, นายวิบูลย์ ภักดิ์แจ่มใส, นางสาววิไล ภักดิ์แจ่มใส, นางวิภา พานิชธนาคม
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 21 กุมภาพันธ์ 2520
ทุนจดทะเบียน : 5000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายเครื่องเขียน
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 942/14-16 ซ.ศาลเจ้าใหม่ ถ.มังกร เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท อาร์.ไอ.ซี. จำกัด