บริษัท อำนวยกิจ โอ.เอ. จำกัด

บริษัท อำนวยกิจ โอ.เอ. จำกัด
AMNUAYKIJ O.A.CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายธรรมนูญ โกวิทยา, นายประพนธ์ โกวิทยา, นางสาวอมรรัตน์ โกวิทยา, นายเนตร จันทรัศมี, นายศิริพงษ์ จันทรัศมี
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 8 กุมภาพันธ์ 2537
ทุนจดทะเบียน : 2000000
ประเภทธุรกิจ : ขายคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์ บริการซ่อม
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 190,192,194 ถ.นิพัทธ์อุทิศ 1 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : 0-7435-4530
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท อำนวยกิจ โอ.เอ. จำกัด