บริษัท อิซปาล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

บริษัท อิซปาล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
IZPAL CORPORATION LIMITED
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายไพบูลย์ ธรรมธัชอารี, นายวิทูร ธรรมธัชอารี
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 18 มกราคม 2544
ทุนจดทะเบียน : 2000000
ประเภทธุรกิจ : รับพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์รับพัฒนาระบบด้านอินเตอร์เน็ตจำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 3300/108 อาคาร ช้าง บี ชั้น 20 ถ.พหลโยธิน แขวง ลาดยาว เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-2937-4540
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท อิซปาล คอร์ปอเรชั่น จำกัด