บริษัท อินด์บิสซ์ จำกัด

บริษัท อินด์บิสซ์ จำกัด
INDBIZ COMPANY LIMITED
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายฐิติกร ทรัพย์บุญรอด, นางฑีฆาภรณ์ ทรัพย์บุญรอด, นายจีรเดช สัตยาพันธุ์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 13 พฤษภาคม 2545
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : เขียนโปรแกรม ขายและซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ จำหน่ายอุปกรณ์ระบายความร้อน
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 197 ซ.วิภาวดีรังสิต 20 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวง ลาดยาว เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-2941-4308
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท อินด์บิสซ์ จำกัด