บริษัท อินตาคอน คอมพิวเตอร์ ซิสเต็ม จำกัด

บริษัท อินตาคอน คอมพิวเตอร์ ซิสเต็ม จำกัด
INTACON COMPUTER SYSTEM CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายสาธิต รติธรรมกุล, นางสาวปุณฑรา สร้อยสน, นางสาวสุปราณี โรจนศักดิ์โสธร, นายสมเกียรติ ลิมะวิรัชพงษ์, นายสมคิด วงศ์ภากร
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 7 มีนาคม 2532
ทุนจดทะเบียน : 4000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และให้บริการอื่นที่เกี่ยว
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 129 ถ.รัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท อินตาคอน คอมพิวเตอร์ ซิสเต็ม จำกัด