บริษัท อินทิเกรท บิซิเนส เทคโนโลยี จำกัด

บริษัท อินทิเกรท บิซิเนส เทคโนโลยี จำกัด
INTEGRATED BUSINESS TECHNOLOGY CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายโกมล พู่สิทธิ์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 26 มิถุนายน 2543
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ซื้อขายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ ชิ้นส่วน อะไหล่คอมพิวเตอร์ และชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิคส์ สายสัญญาณทุกชนิด ให้คำปรึกษา จัดทำ ดูแล รักษา ซ่อม และติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์รวมถึงการรับเดินสายคอมพิวเตอร์และวางระบบสายไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 97/206 หมู่ 3 ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ : 0-1319-8956
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท อินทิเกรท บิซิเนส เทคโนโลยี จำกัด