บริษัท อินนิเชี่ยล โซลูชั่น จำกัด

บริษัท อินนิเชี่ยล โซลูชั่น จำกัด
INITIAL SOLUTION CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสาวนุศรา วิวัฒน์, นายกฤษณะ นิลสกุล, นายณัฐวุฒิ แจ่มนุช, นางสาวปิ่นมุข ภัคดีวิเศษกุล,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 21 มีนาคม 2546
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการนำเข้าอะไหล่,ประกอบ,ออกแบบวงจรอิเล็คทรอนิคส์,ประกอบคอมพิวเตอร์เพื่อการจำหน่าย,เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามวัตถุประสงค์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 85/53 หมู่ 9 ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท อินนิเชี่ยล โซลูชั่น จำกัด