บริษัท อินฟอร์คอร์ป จำกัด

บริษัท อินฟอร์คอร์ป จำกัด
INFOR CORP CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสาวหัสยา อิ่มอารมย์, นายไพบูลย์ ซุ้ยวงศ์ษา, นายฐานิศร์ ปิ่นทอง
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 4 มีนาคม 2530
ทุนจดทะเบียน : 5000000
ประเภทธุรกิจ : ขายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สื่อสารวางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 100/3 ถ.บรมราชชนนี แขวง บางบำหรุ เขต บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท อินฟอร์คอร์ป จำกัด