บริษัท อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี รีเสิร์ช จำกัด

บริษัท อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี รีเสิร์ช จำกัด
INFORMATION TECHNOLOGY RESEARCH CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายโอฬาร สุริยภูมิ, นายคุณาวุฒิ สืบเสน, นางสาวเรวดี จะเรียมพันธ์, นายวริน มอญเจริญ,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 17 กุมภาพันธ์ 2543
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่าย,บริการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง,อะไหล่
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 51/34 ถ.งามวงศ์วาน แขวง ลาดยาว เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี รีเสิร์ช จำกัด