บริษัท อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี อินโนเวชั่น จำกัด

บริษัท อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี อินโนเวชั่น จำกัด
INFORMATION TECHNOLOGY INNOVATION CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสาวปนัดดา พรหมวงศ์ศักดิ์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 20 พฤษภาคม 2545
ทุนจดทะเบียน : 10000000
ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการให้บริการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ติดตั้งและจำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 333 อาคาร เล้าเป้งง้วน ชั้น 16 ซี 1 ซ.เฉยพ่วง ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-2618-8172
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี อินโนเวชั่น จำกัด