บริษัท อินฟินิตี้ เซ็นจูรี่ จำกัด

บริษัท อินฟินิตี้ เซ็นจูรี่ จำกัด
INFINITY CENTURY CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายทาม ชี ยูน, นางสาวชาญชรินดา ตีระวนิช, นางสาวจู เซี่ย ลี่
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 25 มิถุนายน 2542
ทุนจดทะเบียน : 2000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายและติดตั้งประกอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 40/34 ซ.อินทามระ 8 ถ.สุทธิสารวินิจฉัย แขวง สามเสนใน เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2615-4145
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท อินฟินิตี้ เซ็นจูรี่ จำกัด