บริษัท อินเดนเจอร์ จำกัด

บริษัท อินเดนเจอร์ จำกัด
INDENTURE CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสาวผัสสพร องคณานันท์เลิศ, นายวรรณวิทย์ กมลเดชเดชา
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 26 กุมภาพันธ์ 2546
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ให้บริการจัดทำบัญชี รับปรึกษาทางกฎหมายและธุรกิจซื้อ ขาย และให้บริการด้านคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เกี่ยวเนื่อง
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 34/30 หมู่ 4 ซ.เสมอดามาพงษ์ ถ.นาคนิวาส แขวง ลาดพร้าว เขต ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ : 0-2935-4551
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท อินเดนเจอร์ จำกัด