บริษัท อินเตอร์คอม เทเลคอม เซอร์วิส จำกัด

บริษัท อินเตอร์คอม เทเลคอม เซอร์วิส จำกัด
INTERCOM TELECOM SERVICE CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายฉลวย บุญประเสริฐ, นางสาววรรณดี ปัญญาภู
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 27 กุมภาพันธ์ 2539
ทุนจดทะเบียน : 5000000
ประเภทธุรกิจ : ขายและบริการซ่อมคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ โทรสารและอุปก
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 490/8 ซ.บุญมา ถ.พหลโยธิน แขวง สามเสนใน เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2616-7431
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท อินเตอร์คอม เทเลคอม เซอร์วิส จำกัด