บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เทคโนโลยี เซอร์วิส จำกัด

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เทคโนโลยี เซอร์วิส จำกัด
INTERNATIONAL TECHNOLOGY SERVICES CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายณัฐพงศ์ สัตยาชัย
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 23 พฤษภาคม 2540
ทุนจดทะเบียน : 12000000
ประเภทธุรกิจ : ให้เช่ายานพาหนะให้เช่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์จำหน่ายอุปกรณ์และเครื่องคอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 73/399 หมู่ 5 ซ.หมู่บ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ : 0-2997-1550
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เทคโนโลยี เซอร์วิส จำกัด