บริษัท อินเตอร์เนต เวนเจอร์ จำกัด

บริษัท อินเตอร์เนต เวนเจอร์ จำกัด
INTERNET VENTURE COMPANY LIMITED
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายบุญชัย เบญจรงคกุล, นางกัลยาณี กยาวัฒนกิจ, นายสมนึก กยาวัฒนกิจ, นายวิชัย เบญจรงคกุล, นายสุพจน์ ทรงสวัสดิชัย
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 13 มีนาคม 2533
ทุนจดทะเบียน : 50000000
ประเภทธุรกิจ : พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ พัฒนาโปรแกรม ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 959 ถ.เจริญกรุง แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100
โทรศัพท์ : 0-2639-5646
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท อินเตอร์เนต เวนเจอร์ จำกัด