บริษัท อินเตอร์เน็ต โซลูชั่น คอนซัลแตนท์ จำกัด

บริษัท อินเตอร์เน็ต โซลูชั่น คอนซัลแตนท์ จำกัด
INTERNET SOLUTION CONSULTANTS CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายไชยา คงยัง, นายธีรวิทย์ วารีวนิช, นายปกรณ์ ประไพ, นายวราวุธ ศรีเจริญ, นายธนชาติ กุลไชยศรี
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 2 ตุลาคม 2546
ทุนจดทะเบียน : 5000000
ประเภทธุรกิจ : เขียนโปรแกรม, จำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 585 ถ.ศุภสารรังสรรค์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท อินเตอร์เน็ต โซลูชั่น คอนซัลแตนท์ จำกัด