บริษัท อินเตอร์เวิลด์ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส จำกัด

บริษัท อินเตอร์เวิลด์ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส จำกัด
INTER WORLD COMPUTER SERVICE CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท :
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 6 กรกฎาคม 2547
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการค้า เครื่องคอมพิวเตอร์ พริ้นเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงทุกชนิด
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 58 หมู่ 13 ต.โดด กิ่งอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ 33120
โทรศัพท์ : 0-45
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท อินเตอร์เวิลด์ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส จำกัด