บริษัท อินเตอร์เวิลด์ เน็ตเวิร์ค ไทยแลนด์ จำกัด

บริษัท อินเตอร์เวิลด์ เน็ตเวิร์ค ไทยแลนด์ จำกัด
INTER WORLD NETWORK (THAILAND) CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสาวเบญจมาศ รักษาพรสวรรค์, นายโลฮ์ โมว์ ยิว(ฟิลิป)
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 23 สิงหาคม 2538
ทุนจดทะเบียน : 9000000
ประเภทธุรกิจ : ค้าวัสดุอุปกรณ์ในโรงงานอุตสาหกรรมกิจการค้าเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และอะไหล่
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 7/6 หมู่ 11 อาคาร อินเตอร์เวิลด์ แขวง คันนายาว เขต คันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ : 0-2948-7122
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท อินเตอร์เวิลด์ เน็ตเวิร์ค ไทยแลนด์ จำกัด