บริษัท อินเทลลิเจนท์ เซอร์วิส โพรไวเดอร์ จำกัด

บริษัท อินเทลลิเจนท์ เซอร์วิส โพรไวเดอร์ จำกัด
INTELLIGENT SERVICE PROVIDER CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายสุเมธ เมธีเวชศาสตร์, นายชูศักดิ์ จันทนวิลัย, นางสุวรรณี เมธีเวชศาสตร์, นางสาวศุภิสรา เมธีเวชศาสตร์, นายธนิต เรืองบุญคุ้มสุข
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 26 พฤษภาคม 2542
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ขายส่ง ขายปลีกอุปกรณ์เครื่องพริ้นเตอร์,คอมพิวเตอร์ ซ่อมเครื่องพริ้นเตอร์,คอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 128/227 อาคาร พญาไทพลาซ่า ชั้น 21 ถ.พญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2621-0291-3
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท อินเทลลิเจนท์ เซอร์วิส โพรไวเดอร์ จำกัด