บริษัท อินเทลลิเจ้นท์ เน็ตเวิร์ค ซิสเต็มส์ จำกัด

บริษัท อินเทลลิเจ้นท์ เน็ตเวิร์ค ซิสเต็มส์ จำกัด
INTELLIGENT NETWORK SYSTEMS CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายธีระศักดิ์ ลักษณะวิลาศ
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 10 กันยายน 2533
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่าย ซ่อม ที่เกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 16/132 ถ.พิบูลย์สงคราม ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 0-2966-5280
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท อินเทลลิเจ้นท์ เน็ตเวิร์ค ซิสเต็มส์ จำกัด