บริษัท อินเทอร์แอคทีฟ อินฟอร์เมชั่น ซีสเต็มส์ จำกัด

บริษัท อินเทอร์แอคทีฟ อินฟอร์เมชั่น ซีสเต็มส์ จำกัด
INTERACTIVE INFORMATION SYSTEMS CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายยุพน เชาว์พานนท์, นายดุสิต ตันเสถียร, นายสาริษฐ์ จันทวี, นางสาวนภาภรณ์ ธูปบูชากร,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 20 พฤษภาคม 2536
ทุนจดทะเบียน : 2000000
ประเภทธุรกิจ : ที่ปรึกษาระบบคอมพิวเตอร์ รับปรับปรุง จัดทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์และจำหน่ายเครื่อง โปรแกรม อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องต่อพ่วง ชิ้นส่วนและส่วนประกอบเกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 51/3 อาคาร วิภาวดีทาวเวอร์ ชั้น 19 ถ.งามวงศ์วาน แขวง ลาดยาว เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-2941-2811-2
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท อินเทอร์แอคทีฟ อินฟอร์เมชั่น ซีสเต็มส์ จำกัด